Mededeling van het Baskenland Informatie Centrum, 31 januari 2009
Zoals u wellicht al heeft gemerkt ligt het werk van het BIC al een tijdje stil. Het verwerken van nieuws tot maandoverzichten voor de website is al sinds maart 2008 niet meer gebeurd, de laatste papieren Euskal Herria Nieuwsbrief dateert alweer van oktober 2007. Ons laatste publieke optreden van 11 maart 2007 en onze laatste 'actie', namelijk een virtuele stem- mogelijkheid bieden voor de gemeenteraadsverkiezingen, van mei 2007.

Na 10 jaar solidariteitswerk met de links-nationalistische beweging in Baskenland, tientallen demonstraties later, vele manifestaties, informatie-avonden, filmvertoningen, ambassade- en consulaatbezettingen, de blokkade van een gevangenis, ondersteuning van politieke gevangenen, conferenties, internationale solidariteitsdagen, 20 Nieuwsbrieven, tientallen artikelen en discussies en een paar brochures verder, zetten we er een punt achter. De activistische dynamiek uit de begintijd van het BIC hebben we enige tijd als informatievoorzieningscentrum kunnen volhouden, maar door persoonlijke omstandigheden bleken we steeds vaker andere keuzes te maken dan voor het BIC te werken.

Realistisch gezien hebben we op de Nederlandse linksautonome beweging niet de inspiratie kunnen overbrengen die de links-nationalistische beweging in Baskenland ons heeft gegeven. Al zijn er in de tussentijd velen geweest die zich op individuele basis hebben laten inspireren, bv door politieke manifestaties in Baskenland te bezoeken.

Hoe dan ook. De politieke situatie in Baskenland, als laboratorium van repressie, is onverminderd onopgelost en verdient een grotere inzet en actievere bemoeienis van activisten binnen en buiten Baskenland. Wij kunnen die op dit moment niet meer geven.

Wij bedanken iedereen die in de laatste 10 jaar voor kortere of langere tijd met ons heeft meegelopen. Agur!

Zelfbeschikking voor Baskenland!
Voor een onafhankelijk en socialistisch Baskenland!
Internationale solidariteit!

Browse no deposit betting sites online to find new betting sites with free offers.
Van 6 tot 15 februari 2009 is er de internationale solidariteitsweek met Baskenland. Blijf (in het Engels) op de hoogte van actualiteiten rond Baskenland:

http://www.irishbasquecommittees.blogspot.com/
http://www.askapena.org