Utrecht, 12 augustus 2003

Hieronder volgt een selectie aan artikelen die in de reguliere pers over het bezoek van de Baskische jongerenorganisatie SEGI van 2, 3 en 4 augustus jongstleden zijn verschenen. Vooral Parool en Trouw vonden het nodig om in chocoladeletters (Parool zelfs tweemaal op de voorpagina) hun afschuw uit te spreken over dat de 9 jongens en meisjes van SEGI zomaar hun gang konden gaan in Nederland terwijl justitie zich afzijdig hield.

Over het algemeen was de journalistieke kwaliteit om te huilen; geen enkele journalist vroeg zich af hoe SEGI eigenlijk op die ‘zwarte lijst’ van de EU was terechtgekomen. De correspondent van NOVA in Madrid moest er aan te pas komen om te melden dat de Spaanse overheid op een gegeven moment had besloten om het ‘straatgeweld’ (de zogeheten ‘Kale Borokka’, waar SEGI zo vaak mee in verband wordt gebracht) tot een terroristische daad te maken. Dat zou toch vragen moeten oproepen over de manier waarop Madrid politieke opponenten monddood tracht te maken? SEGI is nooit door rechterlijke toetsing verboden, SEGI heeft nooit de kans gehad zich te verdedigen, er is nooit bewezen dat SEGI ‘jongeren voor ETA zou recruteren’, SEGI kan zich niet verdedigen tegen de plaatsing van hun organisatie op de EU lijst voor terroristische organisaties.

Nee, het lukt de Nederlandse journalistiek niet om te proberen hierop een antwoord te vinden. Ook in hun gesprekken met vertegenwoordigers van het BIC en de jongeren van SEGI werd vooral gefocust op ‘het zich niet willen distantiëren van geweld van ETA’. Nog één keertje dan: het principieel niet willen distantiëren van geweld wil niet zeggen dat je voor het geweld bent, of dat je dat zelf ook doet of van plan bent te gaan doen. Het wil zeggen dat je niet met de wolven in het bos wilt meehuilen, met de mensen die zich distantiëren maar tegelijkertijd dat geweld in standhouden. De mensen die niet protesteren tegen marteling, politieke vervolging, isolatie-detentie etc. Waarom zou SEGI zich in die rijen willen scharen? Bovendien is het een mening, geen misdaad. SEGI wil een politieke oplossing van het politieke conflict in Baskenland en werkt daaraan met politieke middelen; demonstraties, voorlichting, manifestaties, campagnes, bewustwording, praktische actie zoals kraken van huizen tegen speculanten en woningnood, bezettingen tegen uitbuiters in fabrieken en bedrijven, acties tegen uitzendbureaus die jongeren tegen een hongerloon laten werken, actie tegen dealers en verspreiding van drugs onder Baskische jongeren. En dat alles met het politieke idee van een onafhankelijk en een socialistisch Baskenland in het achterhoofd. Als de Baskische bevolking het recht krijgt om het recht op zelfbeschikking uit te oefenen zullen de jongeren van SEGI het linkerspectrum van het politieke toneel in het ‘nieuwe’ (zonder Guardia Civil, zonder Spaans leger, zonder mandaten uit Madrid, zonder overheersende wetgeving uit Madrid, het recht om je eigen toekomst te bepalen etc) Baskenland vormen.

De toon in de Nederlandse pers was overwegend cynisch, met enkele redelijk positieve uitzonderingen, vooral in de regionale pers en dat kunnen de ‘ervaren’ correspondenten van landelijke media zich aantrekken. Hoewel, één van hen excuseerde zich achteraf voor zijn artikel, de hoofdredactie had flink in zijn schrijfwerk gesneden. Censuur en politieke hand- en spandiensten, het bestaat kennelijk nog in het Nederlandse media-landschap.

Dat jongeren zich zo massaal organiseren als SEGI, wil er in het nauwelijks politiek betrokken Nederland niet in. Dat jongeren van SEGI zich inzetten voor onafhankelijkheid vinden ze een oubollig idee in het ‘eengeworden’ Europa. Nee, opgetreden moet er worden tegen deze ‘terroristen’, en dan is er al snel de rechtsbuiten van het CDA Camiel Eurlings gevonden, die van zijn vakantie-adres in Italië wat stoere toon door zijn mobiel uitslaat, maar zijn gedachten kennelijk nog niet heeft kunnen ordenen voor wat Kamervragen. Ook Frits Huffnagel van de VVD in Amsterdam is altijd in om tegen ‘extreemlinks’ te oreren. Wel vond hij dat als SEGI onterecht op die ‘zwarte lijst’ van de EU stond, dat ze er dan maar vanaf moesten. Wij zijn erg benieuwd naar de uitkomsten van het onderzoek van Frits.

Verder dachten serieus 3 journalisten dat er een Nederlander was omgekomen door een ETA-aanslag twee weken terug. En meenden NOVA als ‘voice-over’ bij beelden van een vreedzame demonstratie tegen het verbod op de Baskische politieke partij Batasuna te moeten melden dat ‘het niet de eerste keer was dat er een demonstratie van Basken uit de hand liep’. Je zag de Baskische politie inrammen op demonstranten die op de grond zaten, ook het waterkanon met traangas werd ingezet. Het was hier zeker niet de schuld van ‘de Basken’ dat het uit de hand liep. Eén van hen werd door een rubberkogel (eigenlijk een squashbal) in het oog getroffen en moet sindsdien een oog missen. Tja, het is maar wat voor beeld je wilt neerzetten als NOVA.

De talloze kleine berichtjes in kranten hebben we niet opgenomen in dit overzicht, en geloof ons, dat is ook niet echt de moeite waard. En; Alexander heet niet Carregui of zoiets van achteren, maar Akarregi. Typisch voorbeeld van het overtypen van Spaanse perspublicaties, waar Baskische namen steevast ‘verspaanst’ worden.

Als laatste in deze inleiding de verklaring van de delegatie van SEGI;

Verklaring SEGI naar aanleiding van bezoek aan Nederland

SEGI is een autonome groep die haar democratische rechten als bijvoorbeeld het recht om te stemmen, het recht om de taal te spreken die ze willen en het recht om zich te organiseren gerespecteerd wil zien en uit wil kunnen oefenen. Deze rechten worden steevast geblokkeerd door justitie in Spanje en deels in Baskenland. In Baskenland heerst een politiek conflict, wat met politieke middelen, zoals dialoog, opgelost moet worden.

SEGI is opgericht met de volgende doelen; onafhankelijkheid, socialisme en internationalisme. SEGI is actief op alle gebieden die jongeren bezighouden en reist door Europa om te bekijken hoe jongeren in andere Europese landen zich organiseren.

SEGI zal het verbod op hun organisatie nooit accepteren. SEGI zal de plaatsing van haar organisatie op de EU-lijst voor terroristische organisaties nooit accepteren.

SEGI wil iedereen in Nederland die hun verhaal heeft aangehoord, met hen heeft gediscussieerd en de ervaringen met kraken, feminisme, anarchisme en solidariteit in Nederland met hen heeft gedeeld bedanken. SEGI hoopt hen in de toekomst te mogen begroeten bij één van de projecten van SEGI in Baskenland!

Delegatie SEGI in Nederland, 2, 3 en 4 augustus.

Baskenland Informatie Centrum, Utrecht, 12 augustus 2003

Omstreden bezoek van ETA-groep (Het Parool,1-8-2003)

De uitzending van NOVA staat online NOVA is ook zo vriendelijk geweest naar de website van SEGI te linken: http://www.segi-gazte.com

PERSBERICHT van Barcollectief Vrankrijk

Actie jongerentak ETA in Amsterdam(NOS, 2 augustus 2003 )

Baskische jongerenbeweging komt naar Nederland(ANP 2 augustus)

Jongeren van ETA betogen op Dam(Het Parool, 2-8-2003)

Baskische club voert actie in Nederland(NRC 2 augustus 2003)

Baskische jongeren demonstreren in Amsterdam(Utrechts Nieuwsblad 2 augustus 2003 )

Terreurbeweging bezoekt Nederland(Utrechts Nieuwsblad 2 augustus 2003)

Eta-jongeren mogen gang gaan (Trouw 02-08-2003)

Eta-jongeren voeren ongestoord actie(Trouw 4-8 2003)

Cider met ETA jeugd (Het Parool, 4-82003)

Consternatie op de Dam over busje ETA-jongeren(Volkskrant 4 augustus 2003)

Omstreden demonstratie voor Alexander Akarregi Casas verloopt rustig(Witte Weekblad, 6 augustus 2003)

Baskische jongerenclub legt conflict uit(Nederlands Dagblad 4 augustus 2003)

Maite wil uitleggen hoe erg het thuis is(De Gelderlander 4 augustus 2003)

Dit overzicht is samengesteld door het Baskenland Informatie Centrum. Mocht je nog andere interessante publicaties zijn tegengekomen over het bezoek aan SEGI aan Nederland of daarmee samenhangende artikelen of ingezonden brieven bi jvoorbeeld, laat het ons even weten. Dank!

Ga terug naar index